Serveis

Amb l'objectiu d'avaluar els serveis municipals, periòdicament, s'extreuen indicadors i es realitzen enquestes entre la població.