Informació Jurídica

Darrera actualització: 01/12/2020

 

Relació i informació sobre les sentències, actes judicials, recursos de l'Ajuntament de Cornellà, informes més rellevants de la Secretaria General i normativa municipal.